УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

НОВИНИ

 

Съобщение към всички абитуриенти на ПГСС

Относно: Здравноосигурителни вноски, след завършване на средно образование. Приложение: От тук може да изтеглите Декларация 7 Линк към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view ...
Повече информация

График на изпитите на учениците от самостоятелна форма – сесия февруари – март 2023 г.

График на изпитите на учениците от самостоятелна форма - сесия февруари - март 2023 г ...
Повече информация

График на I-ва поправителна сесия на учениците от СФО

График на I-ва поправителна сесия на учениците от СФО ...
Повече информация

ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПИСМО ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ" За повече информация относно специалностите ...
Повече информация

График на учебното време на учениците от самостоятелна форма на обучение през 2022/2023 учебна година

График на учебното време на учениците от самостоятелна форма на обучение през 2022/2023 учебна година ...
Повече информация

Ученичка от ПГСС „Васил Левски“ с най-висок резултат от зрелостните изпити

Ана Янева с най-висок успех от зрелостниците в Първомай Публикувано на юни 9, 2022 от studentsstandart Ана Янева, отличник на Випуск*2022 на гимназията ни, ...
Повече информация

149 години от обесването на Васил Левски

ПГСС "Васил Левски" днес отбелязва 149-тата годишнина от обесването на Васил Левски. Разказ за делото на Дякона:https://youtu.be/X0Njb767nlc ...
Повече информация

Заповед за ротационно обучение през 14-18 февруари 2022

Част от заповед на Директора на ПГСС "Васил Левски" ЗАПОВЕД № РД-06-451 от 11.02.2022 г. На основание чл.257, ал.1, чл.258, ...
Повече информация

Ваканция 7, 8, 9 февруари и график на обучение 10, 11 февруари 2022

Част от заповедта на Директора на ПГСС Васил Левски за образователния процес от 7 - 11 февруари 2022 г. ЗАПОВЕД ...
Повече информация

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

         Във връзка с провеждане на Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по изучаваната професия/специалност за завършващите обучението си ученици на 4.06.2021г.(ПЕТЪК), дневният режим на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай ще е съгласно следния график на провеждане на часовете.:

1.Теория и учебна и лабораторна практика

Учебни часовеМеждучасия
началоКрайначалоКрай
1.13.3013.5513.5514.00
2.  14.0014.2514.2514.30
3.14.3014.5514.5515.00
4.15.0015.2515.2515.30
5.15.3015.5515.5516.00
6.16.0016.25
7.

 

 

 

 

Уважаеми ученици и родители,

 Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 31.05.2021 г.  е присъствено за учениците от VІІІ до ХІ клас вкл.

 

Уважаеми ученици и родители,

 Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.   

се организира при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Х а, Х б и Х в класове.

                   *РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ 12.04.2021 г – 23.04.2021 г. тук

2.Образователният процес за учениците от ІХа, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІ а, ХІ б, ХІ в, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове, се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

 Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. 

се организира при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове.

2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в, ХІ а, ХІ б и ХІ в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути.

При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:

 

Учебни часовеМеждучасия
началокрайначалокрай
1.08.0008.3508.3508.55
2.08.559.309.3009.55
3.09.5510.3010.3010.55
4.10.5511.3011.3011.55
5.11.5512.3012.3012.50
6.12.5013.2513.2513.45
7.13.4514.20

 


Уважаеми ученици и родители,

В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез MOODLE за всички паралелки по утвърденото седмично разписание за ІІ-ри учебен срок със следния дневен режим:

 

Учебни часовеМеждучасия
началокрайначалокрай
108:3009:0509:0509:15
209:1509:5009:5010:00
310:0010:3510:3510:50
410:5011:2511:2511:35
511:3512:1012:1012:20
512:2012:5512:5513:05
513:0513:40

С пожелание за здраве и търпение!

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай


Уважаеми ученици и родители,

 

В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез Moodle на следния линк: https://vl.pgss.xyz/  за всички паралелки по утвърденото седмично разписание със следния дневен режим!

 

Учебни часовеМеждучасия
началокрайначалокрай
1.8.3009.059.059.15
2.9.159.509.5010.00
3.10.0010.3510.3510.50
4.10.5011.2511.2511.35
5.11.3512.1012.1012.20
6.12.2012.5512.5513.05
7.13.0513.40

 

С пожелание за здраве и търпение!

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай


Разписание на автобусите за 15-ти септември 2020 г.