ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Неучебни дни 12-13 март 2020

Съгласно заповед на кмета на община Първомай РД-15-135/10.03.2020 и писмо на РЗИ Пловдив

дните 12 и 13 март 2020 г. са обявени за неучебни за всички училище в община Първомай.