Нашата гимназия с Проект финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от ЕС чрез EФ

 На 05.12.2017г. се проведе  пресконференция  в залата на Общински съвет – Първомай, където официално  директорът на училището ни – Росица Генова, представи проекта „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност 1 297 814, 59 лв. От тях 194 672,20 са национално финансиране. Бенефициент по проекта е Община Първомай. Изпълнението му ще доведе до цялостно обновяване на сградата на училището и до подобряване на мателиално-техническата база. По този начин се минава в един нов етап за повишаване на  качеството на образователната среда и на учебния процес в гимназията.

По проекта са осигурени средства за доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на конферентна  зала, на кабинетите по биология и здравно образование, по химия и опазване на околната среда. В училището ще бъде изградена модерна аудио-озвучителна система,  която включва училищно радио, автоматичен мелодичен училищен звънец, система за вътрешно и външно озвучаване и оповестяване с включени жични и безжични микрофони. Очаква се предоставянето на съвременни условия за обучение в ПГСС „В. Левски“ да намали процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и да подобри тяхната професионална реализация.

Дейностите по реализацията на проекта няма да попречат на нормалното протичане на учебния процес в гимназията ни. Тя увери, че училището ще изпрати подобаващо зрелостниците си и тази година, без ремонтите да възпрепятстват празника им.

ПОВЕЧЕ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НИ ИЛИ НА  САЙТА НА НАШИТЕ ДЕЦА:САЙТ УЧЕНИЦИ

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *