Квалификация на педагогическите специалисти 2022/2023

Тема: Методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата

Място на провеждане: онлайн обучение

Период на провеждане: 15-16.10.2021 г.

Начален и краен час: 9:00 – 16:00

Наименование на организацията превозваща обучението: РААБЕ

Брой на педагогическите специалисти заявили участие :  2

Тема: Въведение във съвременните подходи за обучение STEM

Място на провеждане: ПГСС „Васил Левски“

Период на провеждане: 4-5.11.2022 г.

Начален и краен час:

13:30 – 18:30 на 4.11.2022

09:00 – 18:00 на 5.11.2022

Наименование на организацията превозваща обучението: „ОРАК – Инженеринг“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти заявили участие :  36

Тема: Съвременни подходи за мотивиране на учениците за спортна дейност

Място на провеждане: онлайн обучение

Период на провеждане: 26-27.11.2022 г.

Начален и краен час:

09:00 – 16:00 

Наименование на организацията превозваща обучението: РААБЕ

Брой на педагогическите специалисти заявили участие :  2

Тема: Тестовете като инструмент на оценка за придобиване на професионални знания, умения и компетентности

Място на провеждане: ПГСС „Васил Левски“

Период на провеждане: 8-9.12.2022 г.

Начален и краен час:

14:30 – 18:30 

Наименование на организацията превозваща обучението: „Тренинг плюс“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти заявили участие :  16