История

images

ВАСИЛ ЛЕВСКИ -ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО

ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ-

НОСИТЕЛ НА ПОЛОВИНВЕКОВНА ТРАДИЦИЯ, С ПОГЛЕД,ОТПРАВЕН В БЪДЕЩЕТО!

 Професионална гимназия по селско стопанство е наследник на:

 Машинно-тракторно училище открито на –1 август 1959 година;

1968г.-Машинно-тракторно училище „Костадин Запрянов“ .

   1971г.-Професионално-техническо училище по механизация на селското стопанство“Костадин Запрянов“

  1973г.-Средно професионално-техническо училище „Костадин Запрянов“ 

  В СПТУ по МСС се обучават ученици в следните специалности:

 • “Механизатор в растениевъдството”
 • “Шлосер-монтьор на трактори и ССМ”
 • “Шлосер-монтьор на МПС”
 • “Механизатор в селското стопанство”
 • “Шлосер-монтьор на ССМ”
 • “Механизатор-растениевъд”
 • ”Монтьор на ССТ”
 •  ”Технология на машиностроенето и производство на СО и АМЧ”

 На 17 април 1985 г. тържествено е отбелязан 25-годишния юбилей на училището, на който СПТУ е наградено с Указ на Държавния съвет на НРБ с орден “Кирил и Методий” – ІІІ-та степен.

  1992г. -Средно професионално-техническо училище

  1999г.-Техникум по Механизация на селското стопанство

29 май 2000 г. ТМСС град Първомай получава правото да носи името “Васил Левски”. На заседание на Педагогическия съвет, името на сегашния патрон – Васил Левски е прието единодушно по предложението на тогавашния директор Никола Цанков.

 От 7 април 2003г.приема името  Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“.

Специалностите и професиите в ПГСС през годините са:

 • “Икономика на земеделското стопанство”,
 • ”Фермер”,
 • “Техник на ССТ”, “
 • Монтьор на ССТ”, ”
 • Производител на селскостопанска продукция”, професия “Фермер”,
 • “Земеделски техник” – професия “Земеделец”, “Монтьор на ССТ и водач на МПС – категория “Ткт” и “В”,
 • “Икономист-мениджър”, 
 • “Еколог”
 • „Агроеколог“

– всички с четиригодишен курс на обучение.