Информация за свободни места за ученици

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободни места за ученици към 29.03.2019Г. на 2018-2019 учебна година.

С прием след завършено основно образование – VІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
VІІІ Икономист, Земеделско стопанство РИЧЕ – Английски език 1
VІІІ Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 2
VІІІ МССТ, Механизация на СС НИНРИЧЕ – Руски език 3
ІХ Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 11
ІХ Монтьор на ССТ, Механизация на СС НИНРИЧЕ – Руски език 8

 

Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
Хб Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 5
ХІ б Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 8
Х в Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 6
ХІв Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 12

Подаване на документи – на адреса на училището.


С прием след завършен- VІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
Х Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 10
ХІ Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 13

Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
Хб Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 5
ХІ б Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 8
Х в Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 6
ХІв Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 12

 

Свободни места за ученици към началото на Втори учебен срок на 2018-2019 учебна година.

С прием след завършено основно образование – VІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
VІІІ Икономист, Земеделско стопанство РИЧЕ – Английски език 1
VІІІ Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 1
ІХ Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 11
ІХ Монтьор на ССТ, Механизация на СС НИНРИЧЕ – Руски език 8

Подаване на документи за свободните места  до 08.02.2019г. 

С прием след завършен- VІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
Х Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 10
ХІ Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 13

Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
Хб Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 5
ХІ б Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 8
Х в Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 6
ХІв Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 12

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

9 а Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 25.10.2018г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8 б Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 19.09.2018г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8 б Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 2 14.09.2018г.

Може да се запознаете със информация за свободните места в паралелките в училището: ТУК.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *