ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА  ОСНОВАНИЕ, И РАЗМЕР  НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

2016г.

ИНФОРМАЦИЯ №1 /11.05.2016Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 11 май 2016г. е извършено   плащане, съгласно чл.4 ал.1 от Договор № 571/24.03.2015г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0300003770/22.04.2015г. в размер на 6000 лева с включен ДДС.

Публикувана на 11.05.2016г. в 15.55 часа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА  ОСНОВАНИЕ, И РАЗМЕР  НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

2015г.

ИНФОРМАЦИЯ №6 /23.12.2015Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 23.12.2015г. е извършено  окончателно плащане, съгласно т.26.2 от Договор № 617/08.12.2015г. с предмет  на договора: „ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”  в размер на 70 % от стойността на поръчката или  19927,60 лева с включен ДДС, по проформа фактура№201501171Во-1 от 27.11.2015г.на фирма „РИСК Електроник” ООД гр.София.

Публикувана на 23.12.2015г.

 

ИНФОРМАЦИЯ №  5/23.12.2015Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 21.12.2015г. е извършено  окончателно плащане, съгласно т.8.2 от Договор № 511/18911.2015г. с предмет  на договора: „Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята повърхност за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет. на фирма Агромашина Груп ООД гр.София  по фактура № 2100001009/07.12.2015г. в размер на 50 % от стойността на поръчката или  11934 лева с включен ДДС.

Публикувана на 23.12.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ № 4 /17.12.2015Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 17.12.2015г. е извършено  авансово плащане, съгласно т.26.1 от Договор № 617/08.12.2015г. с предмет  на договора: „ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”  в размер на 30 % от стойността на поръчката или  8540 лева с включен ДДС.

Публикувана на 17.12.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ № 3 /25.11.2015Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 19.11.2015г. е извършено  окончателно плащане, съгласно т.8.1 от Договор № 508/18.11.2015г. с предмет  на договора: „Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски” гр. Първомай, финансирана по Национална програма „Модернизиране  на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение  № 299 от 05.05.2015г. на Министерски съвет.” на фирма „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД гр. София по проформа фактура № 501/24.11.2015г. в размер на 50 % от стойността на поръчката или  13723 лева с включен ДДС.

Публикувана на 25.11.2015г.


ИНФОРМАЦИЯ №  2/23.11.2015Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 23.11.2015г. е извършено  авансово плащане, съгласно т.8.1 от Договор № 511/18911.2015г. с предмет  на договора: „Избор на изпълнител за доставка на сеялка окопни култури и сеялка слята повърхност за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет. на фирма Агромашина Груп ООД гр.София  по проформа фактура № 125/20.11.2015г. в размер на 50 % от стойността на поръчката или  11934 лева с включен ДДС.

Публикувана на 23.11.2015г.


ИНФОРМАЦИЯ № 1 /20.11.2015Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 19.11.2015г. е извършено  авансово плащане, съгласно т.8.1 от Договор № 508/18.11.2015г. с предмет  на договора: „Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски” гр. Първомай, финансирана по Национална програма „Модернизиране  на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение  № 299 от 05.05.2015г. на Министерски съвет.” на фирма „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД гр. София по проформа фактура № 498/16.11.2015г. в размер на 50 % от стойността на поръчката или  13722 лева с включен ДДС.

Публикувана на 20.11.2015г.


ИНФОРМАЦИЯ № 3 / 22.12.2014Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 19.12.2014г. е извършено  окончателно плащане, съгласно чл.5, ал.4 от Договор № 2344/19.11.2014г. с предмет:„Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014” на фирма „Ригелс“ ООД гр. Варна по фактура № 678/17.12.2014г. в размер на 20 % от стойността на поръчката или 59 127,69 лева с включен ДДС.

 

ИНФОРМАЦИЯ № 2 / 15.12.2014Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 08.12.2014г. е извършено  междинно плащане, съгласно чл.5, ал.3 от Договор № 2344/19.11.2014г. с предмет:„Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014” на фирма „Ригелс“ ООД гр. Варна по фактура № 677/03.12.2014г. в размер на 79 % от стойността на поръчката или 233 554,12 лева с включен ДДС.

 

    ИНФОРМАЦИЯ № 1 /21.11.2014Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 21.11.2014г. е извършено  авансово плащане, съгласно чл.5, ал.2 от Договор № 2344/19.11.2014г. с предмет:„Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014” на фирма „Ригелс“ ООД гр. Варна по фактура № 675/19.11.2014г. в размер на 1 % от стойността на поръчката или 2956,38 лева с включен ДДС.