ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА  ОСНОВАНИЕ, И РАЗМЕР  НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

 

2016г.

ИНФОРМАЦИЯ №5 /09.12.2016Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 09 декември 2016г. е извършено   плащане, съгласно чл.4 ал.1 от Договор № 571/24.03.2015г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0500000802/25.09.2015г. в размер на 4524(четири хиляди петстотин двадесет и четири) лева с включен ДДС.

Публикувана на 09.12.2016г. в 12.15 часа


ИНФОРМАЦИЯ №4 /10.11.2016Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 09 ноември 2016г. е извършено   плащане, съгласно чл.4 ал.1 от Договор № 571/24.03.2015г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на  ПГСС “Васил Левски” град Първомай  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0500000802/25.09.2015г. в размер на 10 000(десет хиляди) лева с включен ДДС.

Публикувана на 10.11.2016г. в 16.00 часа


ИНФОРМАЦИЯ №3 /12.10.2016Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 11 октомври 2016г. е извършено   плащане, съгласно чл.4 ал.1 от Договор № 571/24.03.2015г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0500000802/25.09.2015г. в размер на 5000 лева с включен ДДС.

Публикувана на 12.10.2016г. в 12.29 часа


ИНФОРМАЦИЯ №2 /15.07.2016Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 14 юли 2016г. е извършено   плащане, съгласно чл.4 ал.1 от Договор № 571/24.03.2015г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0300003770/22.04.2015г. в размер на 5735,88 лева с включен ДДС.

Публикувана на 15.07.2016г. в 12.25часа


ИНФОРМАЦИЯ №1 /11.05.2016Г.

Съгласно чл.6,т.14 от Утвърдени Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача в ПГСС”В.Левски” гр.Първомай, Ви уведомяваме, че :   На 11 май 2016г. е извършено   плащане, съгласно чл.4 ал.1 от Договор № 571/24.03.2015г. с предмет  на договор: „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  на фирма „САЛИНА-7″ЕООД гр.Хисар   по  фактура№0300003770/22.04.2015г. в размер на 6000 лева с включен ДДС.

Публикувана на 11.05.2016г. в 15.55 часа