Специалности

Специалност „Агроекология“

Специалност „Механизация на селското стопанство“

Специалност “ Земеделец“

Специалност  „Екология и опазване на околната среда“

Специалност „Земеделско стопанство“ с Интензивно изучаване на чужд език – Английски език.

Специалност “ Растетилна защита и агрохимия“с Интензивно изучаване на чужд език – Английски език.