ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M20P001-2.011-0001 -2019

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2019г.

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището : 19

Общо участващи ученици : 112

Ръководители на групи: 10

Начало на допълнителните  обученията: 10.05.2019г.

Провеждане на общо занятие  с ръководителите на групите, учениците и координатора по чл.7  за провеждане на първоначален инструктаж на учениците и запознаване  с утвърдените програми и графици, по които ще се проведе допълнителното обучение по учебните предмети.

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА РАННО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТРЕБНОСТТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ 1 – ИНДИВИДУАЛНА КАРТА

ОБРАЗЕЦ 2 – ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ГРУПАТА

ОБРАЗЕЦ 3 – УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАТИ 10 ЧАСА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ДНЕВНИК НА ГРУПА

ОБРАЗЕЦ НА ОТЧЕТ ЗА ВЗЕТИ ЧАСОВЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛ

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГРУПИ  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОДА ЮНИ,ЮЛИ,АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 2019 Г. – НАТИСНИ ТУК

 

9 и ХІ клас – Допълнително обучение – Дора Караманова