ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На кого давате данните си:

Професионална гимназия  по селско стопанство „Васил Левски” гр. Първомай, наричано по-долу за краткост „училището” или „гимназията”  е администратор на данни и обработката на такива в  съответствие с принципите за защита на данните и Общ регламент за защита на данните.

Правните основания за обработката на личните данни са:

а) Съгласие: членовете на персонала / учениците / родителите дават недвусмислено съгласие на училището да обработва личните им данни с определена цел за която са информирани предварително и обстойно.
б) Договор: обработката е необходима за наемане на служителя, договор или договор за назначаване на студенти /стажанти.
в) Правно задължение: обработката е необходима на училището, за да се съобрази със законовите изисквания на нормативните актове, които като образователна институция сме задължени да спазваме.

Адрес на Администратора:

Адрес : обл. Пловди, общ. Първомай, гр. Първомай

ул. Братя Миладинови – север, 53 а,

pgss_parvomai@abv.bg  тел. 0336 62912

Контакт с длъжностно лице за защита на личните данни:

адв. Георги Иванов Анастасов

0898943669

adv.atanasov@gmail.com