ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП- С НОМЕР 9060523 В АОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО С НОМЕР 9060523 В АОП,ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА Е ПУБЛИКУВАНА ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП.