УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Заповед дати за ДИ придобиване на СПК

Заповед за определяне дати за явяване на държавни изпити за придобиване на свидетелство за професионална квалификация.

Заповедта – тук