УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ЕКИП

Име презиме фамилия Длъжност Назначен на щатно място по:
Росица Генова Директор, училище
Атанаска Петрова Заместник-директор, учебна дейност История и цивилизация
Недялка Кърпарова Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ Информатика и информационни технологии
Радосвета Казакова Педагогически съветник
Жанета Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература
Елеонора Въцова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература
Дора Караманова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература
Лиляна Димитрова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Български език и литература
Мария Банялиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език
Гергана Петкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски език
Илияна Колева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Руски език
Надежда Гълбачева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Руски език
Радка Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Руски език
Здравка Манолова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Математика
Мая Калинова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Информатика и информационни технологии
Ширин Неджиб Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Информатика и информационни технологии
Мария Кръстева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физика и астрономия
Стоян Бойков Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация
Николай Колев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап География и икономика
Гергана Петрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Обществени науки
Донка Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Химия и опазване на околната среда
Николина Атанасова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Биология и здравно образование
Найден Йорданов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическа култура и спорт
Павлина Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическа култура и спорт
Мария Петкова Старши учител, практическо обучение Обща професионална подготовка
Светломира Попиванова Учител, теоретично обучение Обща професионална подготовка
Румяна Янева Учител, теоретично обучение Обща професионална подготовка
Моника Петрова Учител, теоретично обучение Обща професионална подготовка
Дияна Сулева Старши учител, практическо обучение Обща професионална подготовка
Мирослав Атанасов Учител, теоретично обучение Обща професионална подготовка
Васил Василев Старши учител, практическо обучение Обща професионална подготовка
Гроздан Диневски Старши учител, теоретично обучение Обща професионална подготовка
Костадин Петров Старши учител, теоретично обучение Обща професионална подготовка
Атанас Трендафилов Учител, практическо обучение Обща професионална подготовка
Северина Кехайова Учител, теоретично обучение Обща професионална подготовка
Димитър Янков Старши учител, практическо обучение Обща професионална подготовка
Иван Недев Учител, практическо обучение Обща професионална подготовка
Кръстю Петров Старши учител, практическо обучение Обща професионална подготовка