Държавни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2015/ 2016 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2016 ГОДИНА –07.03.2016г.- 18.03.2016г. 

След изтичане на определения срок , заявления не се приемат.

ЗАЯВЛЕНИЯТА:

1. Се получават  от училището,съгласно образец  утвърден   със Заповед на Министъра на образованието и науката.

2.Попълват се четливо, с личните данни и желаните изпити.

3.Подаването на заявленията става лично с документ за самоличност.

4.Не се допускат поправки и зачертавания по образеца.

5.Длъжностното лице,приемащо заявлението извършва проверка на верността на вписаните данни в образеца и тези в документа за самоличност на лицето.

СЪЩИТЕ СЕ ПОПЪЛВАТ И ПОДАВАТ  ЛИЧНО ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ.

 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА,ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДЗИ ПРЕЗ 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

І. Сесия май- юни 2016г.

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 • Български език и литература – 18 май 2016 г., начало 08.00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2016 г., начало 08.00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2016 –01 юни 2016г.

2. Дейности за организацията, провеждането и оценяването  на държавните зрелостни изпити, както следва:

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ-  07.03.2016г. – 18.03.2016г.
 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища,сгради и зали- до 17.05.2016 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 17.05.2016 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ- до 10.06.2016 г.

ГРАФИК

 ДЪРЖАВНИ  ИЗПИТИ  ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ИЗУЧАВАНАТА ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ

 СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2015Г.

  

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО ТЕОРИЯ

Професия/специалност 

ДАТА

 

НАЧАЛЕН ЧАС
ЕКОЛОГ,ЕКОЛОГИЯ И ООС10.09.2015Г.08.00
ФЕРМЕР,ЗЕМЕДЕЛЕЦ10.09.2015Г.08.00

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА

Професия/специалност 

ДАТА

 

НАЧАЛЕН ЧАС
ТЕХНИК НА ССТ,МСС08.09.- 09.09.2015Г.08.00
ФЕРМЕР,ЗЕМЕДЕЛЕЦ08.09.- 09.09.2015Г.08.00

 

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2014/ 2015 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  № РД-09-1360 ОТ 29.08.2014г.НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИЯ МАЙ 2015 ГОДИНА Е ОТ 09.03.2015Г. ДО 20.03.2015Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОЛУЧАВАТ,ПРИЕМАТ И ПОПЪЛВАТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ.СЪЩИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2013/ 2014 ГОДИНА

съгл. Заповед № РД-09-1134/ 04.09.2013 г. на Министъра на МОН

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА,ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДЗИ ПРЕЗ 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

І. Сесия май- юни 2014г.

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 • Български език и литература – 21 май 2014 г., начало 08.00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2014 г., начало 08.00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 27 май 2014 –05 юни 2014г.

2. Дейности за организацията, провеждането и оценяването  на държавните зрелостни изпити, както следва:

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ- от 10.03.2014г. до 21.03.2014г.вкл.
 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища,сгради и зали- до 20.05.2014 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 20.05.2014 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ- до 09.06.2014 г.

ІІ. Сесия август- септември 2014г.

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 • Български език и литература28 август 2014 г., начало 08.00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит29 август 2014 г., начало 08.00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 01 септември 2014 –    05 септември 2014 г.

2. Дейности за организацията, провеждането и оценяването  на държавните зрелостни изпити, както следва:

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ- 07.07.2014г.-18.07.2014  г.
 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища,сгради и зали до 26.08.2014 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 26.08.2014 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ- до 12.09.2014 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ НА СЪОТВЕТНАТА СЕСИЯ СЕ ПОЛУЧАВАТ,ПОПЪЛВАТ И ПРИЕМАТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.