ДЗИ 2021

Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи

 Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи 13.06.; 14.06. и 15.06.2023 г. Процедура за запознаване на зрелостниците с ...

Съобщение към всички абитуриенти на ПГСС

Относно: Здравноосигурителни вноски, след завършване на средно образование. Приложение: От тук може да изтеглите Декларация 7 Линк към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view ...

Ученичка от ПГСС „Васил Левски“ с най-висок резултат от зрелостните изпити

Ана Янева с най-висок успех от зрелостниците в Първомай Публикувано на юни 9, 2022 от studentsstandart Ана Янева, отличник на Випуск*2022 на гимназията ни, ...

Заповед дати за ДИ придобиване на СПК

Заповед за определяне дати за явяване на държавни изпити за придобиване на свидетелство за професионална квалификация. Заповедта - тук ...

Покана до родители за наблюдатели на ДЗИ август-септември

Уважаеми родители, При организиране и провеждане на Държавни зрелостни изпити, представители на родителите на ученици от училището имат право да ...

Условия, ред, права и задължения на зрелостниците
 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

 Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.

 Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч. може и ДИ за СПК теория и практика.

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

Сесия август – септември

 Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.

 Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г.

– 02 септември 2021 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на

държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 година

1.Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадено заявление от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. за сесия май и от 01.07.2021 г. – 16.07.2021 г. за сесия август.

2. Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г. за сесия май и до 19.08.2021 г. за сесия август.

3.Обявяване на резултатите до 07.06.2021 г. за сесия май и до 08.09.2021 г. за сесия август.

4.Получаване на документи до 22.06.2021 г. за сесия май и до 14.09.2021 г. за сесия август.

Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

1. поправителни изпити;

2. изпити за промяна на годишна оценка за ІХ-ХІІ клас;

3. изпити за промяна на окончателна оценка само за гимназиалния етап.

4.Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.

5.Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

6.Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

7.Изпитите се определят след приключване на учебната година и след подадено заявление

При успешно приключен гимназиален етап, но неуспешно положени ДЗИ зрелостникът получава Удостоверение за завършен гимназиален етап, което удостоверява завършено средно образование, без право да продължи образованието си.

Държавни изпити по теория и практика за придобиване на степен на професионална квалификация:

Сесия юни-юли – 04.06.2021 г. по теория, по практика на 02.06.2021 г. и 03.06.2021 г. Срок за подаване на заявления – 17.03.2021 г.

Сесия септември – 09.09.2021 г. по теория, по практика на 07.09.2021 г. и 08.09.2021 г. Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г.

Сесия януари 2022 г. със заповед преди началото на учебната година.

Задължения на зрелостниците по време на ДЗИ-инструктаж на зрелостника.