Държавни изипи за придобиване на СПК – сесия Януари 2013г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ДО ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПК ПО ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПГСС” ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ПЪРВОМАЙ

СЕСИЯ ЯНУАРИ, 2013 ГОДИНА

№ по ред

Име,презиме,фамилия

Професия/специалност

Степен на ПК

Вид на изпита

1

Елена Йорданова Танева

Икономист,Земеделско стопанство

втора

теория  и практика

2

Станислав Сашков Тодоров

Техник на ССТ,МСС

трета

теория  и практика

3

Христо Иванов Иванов

Монтьор на ССТ,МСС

втора

теория

4

Димитър Петков Кабаков

Монтьор на ССТ,МСС

втора

теория  и практика

5

Райна Павлова Желязкова

Фермер,Земеделец

втора

теория  и практика

6

Милена Маринова Манолова

Фермер,Земеделец

втора

теория  и практика

7

Калинка Борисова Митева

Фермер,Земеделец

втора

теория  и практика

8

Боряна Петкова Радкова

Фермер,Земеделец

втора

теория  и практика

9

Петър Димитров Личев

Фермер,Земеделец

втора

практика


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ТРЕТА  СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ:

СЕСИЯ ЯНУАРИ 2013г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

Професия/специалност

  ДИ по теория ДИ по практика

1.Фермер,Земеделец

2. Фермер,ПССП

3. Монтьор на ССТ,МСС

4. Техник на ССТ,МСС

25.01.2013г.

НАЧАЛО: 11.00 часа

29.01.-30.01.2013г.

НАЧАЛО: 08.00 часа

1. Икономист,Земеделско стопанство

2. Еколог, Екология и ООС

25.01.2013г.

НАЧАЛО: 11.00 часа

29.01.2013г.

НАЧАЛО: 08.00 часа