ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

В А Ж Н О !!!graduation_19.png

      УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

                         СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ЯВЯТ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ    ИЗПИТИ ПРЕЗ  СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2014 ГОДИНА  Е ОТ 10 МАРТ 2014г.  ДО 21 МАРТ 2014г. ВКЛ.

ЗАЯВЛЕНИЯ(ПО ОБРАЗЕЦ ОТ УЧИЛИЩЕТО) СЕ ПРИЕМАТ ПРИ СЕКРЕТАРКАТА В ДИРЕКЦИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО,ЛИЧНО ОТ ЛИЦЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ЯВЯВА НА ИЗПИТА (СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ).

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЧЕТЛИВО И ЯСНО СЪС СИН ХИМИКАЛ. НЕ СЕ ДОПУСКА ПОПРАВЯНЕ В БЛАНКАТА. ПРИ ГРЕШКА СЕ ПОПЪЛВА НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ.

СРОКОВЕ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

10.03.2014Г. – 21.03.2014Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ,РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЗИ – ДО 20.05.2014Г.

І-ВИ ЗАДЪЛЖЕТЕЛЕН ДЗИ ПО БЕЛ – 21.05.2014Г.

ІІ-РИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕ ДЗИ ПО ИЗБОР НА УЧЕНИКА – 23.05.2014Г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА-

В ПЕРИОДА 27.05.2014Г.-05.06.2014Г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

 http://www.mon.bg/ – САЙТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

https://pgss-vlevski.com/ – САЙТ НА ПГСС”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ В СЕКЦИЯ НОВИНИ.