ДЗИ и ДИ за СПК СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2019Г. – ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗПИТНИ РАБОТИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2019 ГОДИНА

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

ВАЖНО!!!

І. Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи – 12.06.;13.06. и 14.06.2019г., а именно три последователни  работни дни след получаването на протоколите с резултатите от ДЗИ и ДИ за СПК. Съгласно чл.22.т.9 от Наредба № 3 от 17.04.2004г. и във връзка със Регламент за Защита на личните данни

ІІ.Процедура за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи от ДЗИ и ДИ за СПК:

  1. Зрелостниците, които са изявили желание имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити от протоколите с изпитните резултати и сканираното копие на изпитните си работи, след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност (лична карта,паспорт или свидетелство за правоуправление).
  2. Запознаването се извършва в кабинета на ЗАС, в присъствието на председателя и минимум един член на Училищната зрелостна комисия.

3.На сайта, определен от МОН,  училищата с входящият номер на зрелостника и определената им парола показват оценените изпитни работи на зрелостниците, които са пожелали това.

4. С изпитните си работи от ДИ за СПК, зрелостниците могат да се запознаят на място по горната процедура.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *