Графици за провеждане на изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение – Февруари и Март 2022

График за провеждане на изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение поправителна – Февруари – тук

График за провеждане на изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение /преминали в горен клас/  – Февруари-Март 2022 –тук