ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ГРАФИК УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗАДОЧНИЦИ

  • От 15.11.2016г.-14.30 часа  започват очните занятия на учениците от задочна форма на обучение.