ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СФО ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА  – ТУК