График на смените на Почивна база – с. Стойките

Г Р А Ф И К

 

на смените ПБ ”Стойките” през 2023 г.

 

№ по редСмянаВреме от – доБрой дниДен за почистване

от домакина

1.Първа10.07 2023 г.-19.07.2023 г.1020.07.2023 г.
2.Втора21.07 2023 г.-30.07.2023 г.1031.07.2023 г.
3.Трета01.08.2023 г.-10.08.2023 г.1011.08.2023 г.
4.Четвърта12.08.2023 г.-21.08.2023 г.1022.08.2023 г.
5.Пета23.08.2023 г.-31.08.2023 г. 9До 15.09.2023 г. почистване и затваряне на базата
Забележка: Базата може да се ползва и в периода 01.07.-10.07.2023 г. Продължителността на смените и графика са предварителни. Престоят може да бъде една цяла смяна или частично, според заетостта на базата. Предимство ползват служителите на училището.

За повече информация : тел.033662913 – Счетоводство – ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай