График на първа поправителна сесия за учебната 2023/2024 – дневна форма на обучение