ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

График на поправителна сесия на учениците от ЗФО

График на поправителна сесия за учениците от задочна форма на обучение –  Май 2020

График на изпитите за учениците от задочна форма на обучение – Май 2020

График на втора поправителна сесия за учениците от задочна форма на обучение –  Юли 2020