График на поправителната сесия за учениците от дневна форма на обучение

График на поправителната сесия за учениците от дневна форма на обучение – тук