УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

График на обучение за месец май 2021 г. за дневна форма на обучение

Уважаеми ученици и родители,

 

 Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

за  07.05.2021 г.  се организира при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове.

2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в, ХІ а, ХІ б и ХІ в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 10.05.2021 г.  до 14.05.2021 се организира при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д,  ХІ а, ХІ б и ХІ в, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове.

2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.   се организира при спазване на следния график:

  1. Присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Х а, Х б, Х в,  ХІ а, ХІ б, ХІ в класове.

     2. Образователният процес за учениците от ІХа, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д    в класове, се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути.

При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:

 

Учебни часовеМеждучасия
 началокрайначалокрай
1.08.0008.3508.3508.55
2.08.559.309.3009.55
3.09.5510.3010.3010.55
4.10.5511.3011.3011.55
5.11.5512.3012.3012.50
6.12.5013.2513.2513.45
7.13.4514.20