ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ФЕВРУАРИ – МАРТ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ФЕВРУАРИ – МАРТ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА