ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ГРАФИК ИЗПИТИ ЗАДОЧНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – ЮЛИ 2020