„ГИМНАЗИСТИТЕ И НАУКАТА” – СЕДМИЦА НА ЛЮБИМ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

55-години

Професионална гимназия по селско стопанство”Васил Левски” гр.Първомай

„ГИМНАЗИСТИТЕ И НАУКАТА” – СЕДМИЦА НА ЛЮБИМ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ПРОГРАМА

24.03.2014г.-Понеделник-13.00 часа – Физкултурен салон –

Волейболен турнир 

25.03.2014г.-Вторник-13.00 часа – Физкултурен салон –

Представяне на ученически творби 

26.03.2014г.-Сряда-13.00 часа – Училищен двор –

„Добри стопани на земята” – състезание

по Механизация на селското стопанство. 

26.03.2014г.-Сряда-13.00 часа – Физкултурен салон – 

Състезание по спелуване на Английски език. 

27.03.2014г.-Четвъртък-13.00 часа –– Физкултурен салон – 

„Образователен портал” – състезание

 посветено на Седмицата на гората. 

28.03.2014г.-Петък-13.00 часа –  Физкултурен салон –

Представяне на постери посветени на Априлското въстание.

Презентация на тема ” Оценка на възможните финансови ресурси в опита на УниКредит Булбанк”по предмета Макроикономика.