УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ВИРТУАЛНИ КЛАСНИ СТАИ

СТАЯ ЗА ИЗСЛУШВАНИЯ

VIII А  клас – професия: Икономист-информотик, класен ръководител: Мая Калинова

VIII б клас – професия Агроеколог, класен ръководител: Мирослав Атанасов

VIII в клас – професия: Техник на селскостопанска техника, класен ръководител: Гроздан Диневски

IX а клас –  професия:Икономист, класен ръководител: Светломира Попиванова

IX б клас – професия: Икономист-информатик, класен ръководител: Ширин Неджиб

IX в клас – професия: Агроеколог, класен ръководител: Моника Петрова

IX г клас – професия:Техник на селскостопанска техника, класен ръководител: Атанас Трендафилов

IX д клас – професия: Оператор в производство на облекло, класен ръководител: Северина Кехайова

Х а клас – професия: Икономист, класен ръководител: Здравка Манолова

Х б клас – професия: Агроеколог, класен ръководител: Донка Иванова

Х в клас – професия: Монтьор на селскостопанска техника, класен ръководител: Костадин Петров

ХI а клас –  професия: Икономист, класен ръководител: Атанаска Петрова

XI б клас – професия: Агроеколог, класен ръководител: Елеонора Въцова

XI в клас – професия: Монтьор на селскостопанска техника, класен ръководител: Стоян Бойков

ХІI а клас-  професия: Икономист, класен ръководител: Мария Кръстева

XII б клас – професия: Агроеколог, класен ръководител: Мария Банялиева

XII в клас – професия: Техник на селско стопанство,  класен ръководител: Жанета Стоянова