ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ВАЖНО!!!-ЗА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ

ВАЖНО!!!

ЗА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ

І. СУТРИН -ПЪТУВАЩИ ОТ:

 1.ДЪЛБОК ИЗВОР -ТРЪГВАНЕ ОТ ЦЕНТЪР – 7,00 ЧАСА;

  1. ВИНИЦА-ТРЪГВАНЕ ОТ ЦЕНТЪР – 7,15 ЧАСА;

3.ПРАВОСЛАВЕН – 7,15 ЧАСА;

  1. БЯЛА РЕКА – 7,25 ЧАСА;

5.КАРАДЖАЛОВО – 7,35 ЧАСА;

ІІ. СЛЕД КРАЯ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ:

ПОТЕГЛЯНЕ: ОТ ПГСС”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ПЪРВОМАЙ – 14.30 ЧАСА