ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ЗА ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ,СПЕЦИАЛНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-ПРИЕМ 2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с предстоящото подаване на документи за участие в приема  по Наредба 11 от 28 март 2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, Ви информираме за следното:

Документи, които трябва да се представят от кандидатите:

 • Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.
 • Оригинал и копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии или профили „Изкуства“ и „Спорт“).
 • Оригинал на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване (за учениците от други региони и копие).
 • Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.4 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
 • Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.5 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.

След сверяване, оригиналите се връщат.

Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер.

Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията.

Заявлението се попълва четливо, като желанията се вписват с точното наименование на училището, профила или специалността от професия, без да се допускат зачертавания и корекции.

Центрове за подаване на документи за участие в приема на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас (първо и трето класиране):

Пловдив:

 • ГХП “Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Хан Кубрат” № 15
 • СОУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Васил Априлов” № 5
 • СОУ “Пейо Яворов”, бул. “България” № 136
 • СОУ “Св. Софроний Врачански”, ЖР “Тракия”, ул. “Съединение” № 53

Асеновград:

 • ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” № 16

Карлово:

 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Учениците от други региони подават заявления само в СОУ “Св. Софроний Врачански”, ЖР “Тракия” , гр. Пловдив.

Комисиите за приемане на документи по центровете ще работят от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от 16 до 21 юни 2016 г.  за участие в първи етап на класиране и от 11 до 13 юли 2016 г. за участие в трети етап на класиране.

Резултатите от първото класиране ще бъдат оповестени на 27 юни 2016 г. Учениците ще могат да проверят класирането си  в сайта на МОН по ЕГН и входящ номер, когато кандидатстват за училища в региона, в който са полагали изпитите. Когато учениците кандидатстват за училище в друг регион, в който не са полагали изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на съответния регион.

Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2016 г.

Учениците, които не са класирани по нито едно от желанията си (САМО ПОДАЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЪРВИ ЕТАП)  автоматично участват във втори етап на класиране.

Учениците ,които не са подали заявление за участие в класиране на първи етап, не могат да участват на класиране за втори етап.Те имат право да подават заявление само на трети етап на класиране.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2016 г.  Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2016 г.

Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РИО на 8 юли 2016 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 15 юли 2016 г.  Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището от 18 юли до 19 юли 2016 г.

 

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *