НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ I -во тримесечие 2024

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ II-ро тримесечие 2024

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ III-то тримесечие 2024

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ IV-то тримесечие 2024

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ I -во тримесечие 2023

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ II-ро тримесечие 2023

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ III-то тримесечие 2023

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ IV-то тримесечие 2023

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на Бюджета 01.01.2023 -31.12.2023

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – РА за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., тук

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – I-во тримесечие 2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – II-во тримесечие 2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – III-во тримесечие 2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – IV-то тримесечие 2022 г.


НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – I-во тримесечие 2021 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – II-во тримесечие 2021 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – III-во тримесечие 2021 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – IV-то тримесечие 2021 г.

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – I-во тримесечие 2020 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – II-во тримесечие 2020 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – III-во тримесечие 2020 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – IV-то тримесечие 2020 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ -31.12.2019 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ -30.09.2019 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ -30.06.2019Г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ -31.03.2019Г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ДО 31.12.2018Г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2018Г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2017

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА – СТИПЕНДИИ -31.12.2017

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА  до 30.09.2017

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА -СТИПЕНДИИ – 2017

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА -СТИПЕНДИИ -04-06.17

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА -2017

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА- 04-06-17

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО -2017


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА-СТИПЕНДИИ -2016

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА -2016

БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО – 2016


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА – 2015

БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО – 2015


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА-2014

БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО – 2014


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА -2013

БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО – 2013


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА  -2012

БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО – 2012