БЮДЖЕТ

 

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ I -во тримесечие 2023

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ II-ро тримесечие 2023

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ III-то тримесечие 2023

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ IV-то тримесечие 2023

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – РА за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., тук

 

 

 

 

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – I-во тримесечие 2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – II-во тримесечие 2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – III-во тримесечие 2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ – IV-то тримесечие 2022 г.