Актуализиран график на провежданите изпити сесия ноември за учениците от самостоятелна форма

Актуализиран график на провежданите изпити сесия ноември за учениците от самостоятелна форма