График на обучение за месец май 2021 г. за дневна форма на обучение

Уважаеми ученици и родители,    Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай за  07.05.2021 г.  се организира при спазване на следния график: 1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове. 2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в, ХІ а, ХІ б и ХІ в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 10.05.2021 г.  до 14.05.2021 се организира при спазване на следния график: 1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д,  ХІ а, ХІ б и ХІ в, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове. 2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.   се организира при спазване на следния график: Присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Х а, Х б, Х в,  ХІ а, ХІ б, ХІ в класове.      2. Образователният процес за учениците от ІХа, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д    в класове, се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути. При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:   № Учебни часове Междучасия   начало край начало край 1. 08.00 08.35 08.35 08.55 2. 08.55 9.30 9.30 09.55 3. 09.55 10.30 10.30 10.55 4. 10.55 11.30 11.30 11.55 5. 11.55 […]

График на обучение за месец май 2021 г. за дневна форма на обучение

Уважаеми ученици и родители,    Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай за  07.05.2021 г.  се организира при спазване на следния график: 1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове. 2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в, ХІ а, ХІ б и ХІ в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 10.05.2021 г.  до 14.05.2021 се организира при спазване на следния график: 1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д,  ХІ а, ХІ б и ХІ в, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове. 2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.   се организира при спазване на следния график: Присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Х а, Х б, Х в,  ХІ а, ХІ б, ХІ в класове.      2. Образователният процес за учениците от ІХа, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д    в класове, се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути. При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:   № Учебни часове Междучасия   начало край начало край 1. 08.00 08.35 08.35 08.55 2. 08.55 9.30 9.30 09.55 3. 09.55 10.30 10.30 10.55 4. 10.55 11.30 11.30 11.55 5. 11.55 […]