XI Г

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ : АТАНАС ТРЕНДАФИЛОВ

Моля, използвайте най-новата версия на Google Chrome или Firefox за най-доброто представяне на виртуалната класна стая. Ако няма такъв, можете да изтеглите от тук: ChromeFirefox 

Ако използвате iPhone или iPad, моля, използвайте Safari

За име: въведете вашето собствено име и име на ученика, на когото сте родител настойник.

За парола: 1111