Информация за свободни места за ученици

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

9 а Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 25.10.2018г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8 б Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 19.09.2018г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8 б Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 2 14.09.2018г.

Може да се запознаете със информация за свободните места в паралелките в училището: ТУК.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8 б Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 1.10.2018г.
8 в Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Монтьор на ССТ, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 1.10.2018г.

Може да се запознаете със информация за свободните места в паралелките в училището: ТУК.