Поръчка с ИД в АОП 20180921-03092-018

„Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр. Първомай за учебната 2018/2019г.

Дата на създаване на страницата(преписката) : 28.09.2018г.

Документ Дата на публикуване на документа
Решение за откриване на процедура 28.09.2018 г.
Обявление за поръчка 28.09.2018 г.
Документация: 

I –1.Заглавна и съдаржание

2.Технически спецификации;

 II – Образци на документи;

 IIIУказания за подготовка на образците на документи;

 IV – Проект на договор;

 V – Указания, необходими за подготовка на офертите

28.09.2018 г.