ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M20P001-2.011-0001 -2019

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2019г.

Обща информация за проекта:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището : 19

Общо участващи ученици : 112

Ръководители на групи: 10

Начало на допълнителните  обученията: 10.05.2019г.

Провеждане на общо занятие  с ръководителите на групите, учениците и координатора по чл.7  за провеждане на първоначален инструктаж на учениците и запознаване  с утвърдените програми и графици, по които ще се проведе допълнителното обучение по учебните предмети.