ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – 2019

1.Предварителни обявления:

2. Публични покани:

3.Становища от АОП:

4.Обяви за обществени поръчки:

 

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
       Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата

 

 

 

5.Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
       Предмет на поръчката Дата на създаване на страницата