Специалности

Специалност “Агроекология”

Специалност “Механизация на селското стопанство”

Специалност ” Земеделец”

Специалност  “Екология и опазване на околната среда”

Специалност “Земеделско стопанство” с Интензивно изучаване на чужд език – Английски език.

Специалност ” Растетилна защита и агрохимия”с Интензивно изучаване на чужд език – Английски език.