Политика на поверителност- Информация за общ регламент за защитаGDPR

Във връзка с новия европейски стандарт за защита на личните данни – Общ регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP) влизащ в сила от 25.05.2018г., Ви уведомяваме, че може да се запознаете със стандартната информация и законовите изисквания и наредби от страницата на :

Комисията за защита на личните данни

Училището ни е регистриран Администратор на лични данни и съблюдава нормативните рамки. Във връзка с това Ви информираме, че на сайта ще бъде обособена секция Политика на поверителност и защита на личните данни,актуализирана и  изготвена съгласно нормативните изисквания и Новата обща рамка на регламента.

За правно основание за обработка на данни от администратора може да се: приема 1. Съгласие: членовете на персонала / учениците / родителите дават недвусмислено съгласие на училището да обработва личните им данни с определена цел. 2.Договор: обработката е необходима за наемане на служителя, договор или договор за назначаване на студенти. 3.  Правно задължение: обработката е необходима на училището, за да се съобрази със законовите изисквания.

Изискванията на законодателството за защита на личните данни са задължителни за  персонала, нает от училището и всяка трета страна, която е сключила договор за предоставяне на услуги в рамките на училището.

 

ПГСС -Първомай и НП” ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 2017

За поредна година Професионална гимназия по селско стопанство”Васил Левски” гр.Първомай кандидатства и беше избрана за финансиране по Национална програма  ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование.

През 2015 година училището Националната програма финансира въвеждането на терминални работни места в три интернет зали с допълнителни поддържащи сървърни устройства.Към момента гимназията е одобрена за финансиране по  Компонент 2 ‐ Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно 
учебно съдържание и използване на електронни платформи по Националната програма ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование.

Допълнително финансиране  ще има и по Компонент 1 за интернет  свързаност  на училищата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  ИКТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА МОН,КАКТО И –ТУК 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО -11-15.12.2017Г.

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с провеждане на Национална седмица на четенето-11-15 декември 2017г. е необходимо учениците да попълнят следната АНКЕТА

Скъпи ученици бъдете активни и докажете на себе си,че Вие сте млади хора ,които успяват да осъществят мечтите си.

 

Нашата гимназия с Проект финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от ЕС чрез EФ

 На 05.12.2017г. се проведе  пресконференция  в залата на Общински съвет – Първомай, където официално  директорът на училището ни – Росица Генова, представи проекта „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност 1 297 814, 59 лв. От тях 194 672,20 са национално финансиране. Бенефициент по проекта е Община Първомай. Изпълнението му ще доведе до цялостно обновяване на сградата на училището и до подобряване на мателиално-техническата база. По този начин се минава в един нов етап за повишаване на  качеството на образователната среда и на учебния процес в гимназията.

По проекта са осигурени средства за доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на конферентна  зала, на кабинетите по биология и здравно образование, по химия и опазване на околната среда. В училището ще бъде изградена модерна аудио-озвучителна система,  която включва училищно радио, автоматичен мелодичен училищен звънец, система за вътрешно и външно озвучаване и оповестяване с включени жични и безжични микрофони. Очаква се предоставянето на съвременни условия за обучение в ПГСС „В. Левски“ да намали процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и да подобри тяхната професионална реализация.

Дейностите по реализацията на проекта няма да попречат на нормалното протичане на учебния процес в гимназията ни. Тя увери, че училището ще изпрати подобаващо зрелостниците си и тази година, без ремонтите да възпрепятстват празника им.

ПОВЕЧЕ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НИ ИЛИ НА  САЙТА НА НАШИТЕ ДЕЦА:САЙТ УЧЕНИЦИ