ПГСС -Първомай и НП” ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 2017

За поредна година Професионална гимназия по селско стопанство”Васил Левски” гр.Първомай кандидатства и беше избрана за финансиране по Национална програма  ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование.

През 2015 година училището Националната програма финансира въвеждането на терминални работни места в три интернет зали с допълнителни поддържащи сървърни устройства.Към момента гимназията е одобрена за финансиране по  Компонент 2 ‐ Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно 
учебно съдържание и използване на електронни платформи по Националната програма ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование.

Допълнително финансиране  ще има и по Компонент 1 за интернет  свързаност  на училищата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  ИКТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА МОН,КАКТО И –ТУК 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО -11-15.12.2017Г.

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с провеждане на Национална седмица на четенето-11-15 декември 2017г. е необходимо учениците да попълнят следната АНКЕТА

Скъпи ученици бъдете активни и докажете на себе си,че Вие сте млади хора ,които успяват да осъществят мечтите си.

 

Нашата гимназия с Проект финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от ЕС чрез EФ

 На 05.12.2017г. се проведе  пресконференция  в залата на Общински съвет – Първомай, където официално  директорът на училището ни – Росица Генова, представи проекта „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност 1 297 814, 59 лв. От тях 194 672,20 са национално финансиране. Бенефициент по проекта е Община Първомай. Изпълнението му ще доведе до цялостно обновяване на сградата на училището и до подобряване на мателиално-техническата база. По този начин се минава в един нов етап за повишаване на  качеството на образователната среда и на учебния процес в гимназията.

По проекта са осигурени средства за доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на конферентна  зала, на кабинетите по биология и здравно образование, по химия и опазване на околната среда. В училището ще бъде изградена модерна аудио-озвучителна система,  която включва училищно радио, автоматичен мелодичен училищен звънец, система за вътрешно и външно озвучаване и оповестяване с включени жични и безжични микрофони. Очаква се предоставянето на съвременни условия за обучение в ПГСС „В. Левски“ да намали процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и да подобри тяхната професионална реализация.

Дейностите по реализацията на проекта няма да попречат на нормалното протичане на учебния процес в гимназията ни. Тя увери, че училището ще изпрати подобаващо зрелостниците си и тази година, без ремонтите да възпрепятстват празника им.

ПОВЕЧЕ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НИ ИЛИ НА  САЙТА НА НАШИТЕ ДЕЦА:САЙТ УЧЕНИЦИ