СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2017-2018Г.

Уважаеми дами и господа,

От следният линк, може да се запознаете с информацията за свободни места за ученици за  учебната 2017-2018 година.Същата е публикувана и на сайта на РУО Пловдив.

Изпитна сесия Септември 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,УЧЕНИЦИ,

Изпитните сесии на учениците от дневна, самостоятелна и задочна форми на обучение започват от 04.09.2017г.(понеделник).Графиците за изпитите са публикувани в секция НОВИНИ -за учениците.