ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – 2017

 

1.Предварителни обявления:

2. Публични покани:

3.Становища от АОП:

4.Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
9060993
Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС „Васил Левски“ гр.Първомай
30.01.2017г.
9060523
Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски ”, гр.Първомай-ПРЕКРАТЕНА.
 10.01.2017г.