ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 2017-2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ОДОБРЯВАНЕТО НА НОВ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С СЛЕДНИТЕ  ДОКУМЕНТИ:

БРОШУРА 7-КЛАС

БРОШУРА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС

1.Заповед за прием след VІІ-ми клас за 2017/2018 учебна година и График на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища.