ПРИЕМ ЗА 2016-2017 УЧ.ГОД.

ПРИЕМ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ обявява незаети свободни места за прием на ученици за учебната 2016-2017 година,както следва:

2 бр. незаети места за ученици в ІХ клас, професия Агроеколог,специалност Агроекология.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ обявява свободни места за прием на ученици за учебната 2016-2017 година:

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2012/04/инфо-свободни-места-ученици.pdf“ download=“all“ text=“Свали „]

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-МИ КЛАС

За 2016/2017 учебна година ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай обявява прием  на ученици в дневна и задочна форма на обучение в следните професии и специалности:

БРОШУРА ЗА 8 КЛАС

БРОШУРА НА 7 КЛАС

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС


 

 

Специалност„Земеделско стопанство”

Професия „Икономист”

ІІІ степен на професионална квалификация

Срок на обучение – 5 години.

Интензивно изучаване на Английски език.

За прием се кандидатства след успешно полагане на приемни изпити(външно тестово изпитване)  по:

 • Български език и литература  – тест
 • Математика – тест
 • Балът се образува като сбор от оценките по:
 •  Теста по Български език и литература.
 •  Теста по Математика (утроена).
 •  География и икономика(от свидетелството за седми клас).
 • История и цивилизация(от свидетелството за седми клас).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1.Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.

2.Оригинал и копие на медицинско свидетелство (за кандидатстващите за професионални паралелки).

3.Служебна бележка за оценките от положените приемни изпити и копие от нея.

4.Заявление по образец (получава се от комисията за приемане на документи в съответното училище-център).

УЧИЛИЩА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

1.В град Пловдив:

СОУ „Св.Климент Охридски” – бул. „Васил Априлов ”№ 3

ГХП”Св.св.Кирил и Методий“ – ул.” Хан Кубрат”№15

СОУ”Св.Софроний Врачански”,ж.к. Тракия

Ученици от други области подават документи само в СОУ”Св.Софроний Врачански”,ж.к. Тракия.

 • 2. В  гр.Асеновград:
 • ОУ „Петко Каравелов”,  ул. “Асен Карастоянов” № 16

  ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 • ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 • Професия  “ Агроеколог“

  Специалност „Агроекология“

  Срок на обучение: 4 години.

  Балообразуващи оценки:

  1. Биология и здравно образование -оценката от Свидетелството за основно образование.

  2. Български език и литература-оценката от Свидетелството за основно образование.

  3. Химия и ООС -оценката от Свидетелството за основно образование.


  Професия Техник на селскостопанска техника,

  Специалност Механизация на селското стопанство,

  Срок на обучение: 4 години.

  Балообразуващи оценки:

   1.Физика и астрономия-оценката от Свидетелството за основно образование.

  2. Български език и литература-оценката от Свидетелството за основно образование.

  3.Математика-оценката от Свидетелството за основно образование.

  ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 • Професия Фермер

  Специалност Земеделец

  За лица над 16 години.

  Срок на обучение: 4 години.

  Балообразуващи оценки:

  1.Биология и здравно образование-оценката от Свидетелството за основно образование.

  2. Български език и литература-оценката от Свидетелството за основно образование.

  3.Химия-оценката от Свидетелството за основно образование.


  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС:

  1. Заявление по образец( от училището);

  2. Свидетелство за основно образование;

  3. Характеристика на ученика;

  4. Медицинско удостоверение от личния лекар.