ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – 2014 – АРХИВ

 

Публична покана № 9046806 – “Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на №299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет”.-оттеглена.

ДОКУМЕНТИ:

1.Изх.№ 475 от 15.10.2015г.-връзка към АОП.

2.ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

3.РЕШЕНИЕ №101 /13.10.2015Г.

4.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

5.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

6.ОФЕРТА

Дата на публикуване:15.10.2015г. 15.55 часа

 

Във връзка с Публична покана № 9039140 – „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“.,

РЕШЕНИЕ  

ПРОТОКОЛ № 2 НА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ № 1 НА КОМИСИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с Публична покана № 9039140 – „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“.,моля да се запознаете с информацията ТУК.

СЪОБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Публична покана № 9039140 – „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“.,  Ви информираме, че отварянето на офертите на участниците ще се състои на 09.03.2015г. (понеделник) от 11.00 часа в кабинета на главния счетоводител находящ се в учебния корпус на ПГСС „Васил Левски”, адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – север” № 53А.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Към Указанията за участие от документация за участие в обществена поръчка с публична покана №9039140-„Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“  се прави следното уточнение:

В точка 1.3 „Технически изисквания“ на Глава ІІ “ Изисквания към участниците“, абзац 5, изречение второ, да се чете: Да се представят заверени копия на ADR.

Публична покана № 9039140 – „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“.

ИЗХ.№ 62 ОТ 23.02.2015Г. ВРЪЗКА КЪМ АОП- НАТИСНИ ТУК

ДОКУМЕНТИ:

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Във връзка с Публична покана № 9035166 за,,Избор на изпълнител за „Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014,може да се запознаете с

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО АВАНСОВИ

№2346/19.11.2014Г.- Договор за инвеститорски контрол 

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ 1 НА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ 2 НА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 1176/17.11.2014Г.

ОБЯВЛЕНИЕ


 ОБЯВЛЕНИЕ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Във връзка с провеждане на обществена поръчка и публична покана № 9035166, моля да се запознаете с приложения файл : НАТИСНИ ТУК.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Публична покана № 9035166 за,,Избор на изпълнител за „Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014, Ви информираме, че отварянето на офертите на участниците ще се състои на 06.11.2014г. от 11.30 часа в Актовата зала на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай.

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Съобщение до средствата за масово осведомяване – тук

 Публична покана № 9035166 – ,,Избор на изпълнител за „Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014”

ДОКУМЕНТИ:

РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ СВАЛИ ОТ ТУК ИЛИ ТУК  


РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9034352

1. Публична покана за,,Избор на изпълнител за „Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014”


 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53А,    тел./факс: 0336/6- 29-12-директор,    e-mail: pgss_parvomai@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Публична покана № 9034352 за,,Избор на изпълнител за „Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014, Ви информираме, че отварянето на офертите на участниците ще се състои от 11.00 часа.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9034352

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Решение

2. Указание за участие

3. Техническа спецификация – Приложение 1

4. Методика за оценка и класиране на офертите – Приложение  2

5. Образци на документи:

https://pgss-vlevski.com/files/2014/10/21_Obrazec-21-List-of-documents.pdf https://pgss-vlevski.com/files/2014/10/20_Obrazec-20-proekt-na-dogovor.pdf https://pgss-vlevski.com/files/2014/10/19_Obrazec-19-KSS-PGSS.pdf https://pgss-vlevski.com/files/2014/10/18_Obrazec-18-Cenova-oferta.pdf https://pgss-vlevski.com/files/2014/10/17_Obrazec-17-LKP.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/16_Obrazec-16-technical-proposal.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/15-Obrazec-15-min-trud.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/14_Obrazec-14-Deklaracia-ot-podizpulnitel.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/13_Obrazec-13-Deklaracia-56-1-8.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/12_Obrazec-12-CV-key-expert.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/11_-Obrazec-11-Deklaracia-key-expert.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/10_Obrazec-10-list-key-experts.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/9-Obrazec-9-Deklaracia-materiali.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/8_Obrazec-8-Deklaracia-opis-dogovori.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/7-Obrazec-7-deklaracia-po-cl.55.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/6-Obrazec-6-deklaraciq-po-cl.8.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/5-Obrazec-5-Deklaracia-art-479.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/4-Obrazec-4-ogled.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/3_Obrazec-3-Deklaracia-uslovia-dogovor.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/2_Obrazec-2-Predstavqne-na-u4astnika.pdf http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/10/1_-Obrazec-1-Oferta.pdf